Tô Ký TowerTô Ký Tower

by chungcutoky

Toky Tower – Chuẩn bị hoàn thiện bàn giao căn hộ

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Toky Tower Quận 12 tháng 11/2018. Dự án đang trong quá trình chuẩn bị bàn giao căn hộ.

– 15/08/2016: Có Giấy Phép Xây Dựng khời công dự án.

– 11/01/2018 : Lễ Cất Nóc Dự Án

– 01/12/2018: Bàn Giao Căn Hộ.

chungcutoky
About chungcutoky

No Comments

Leave a Comment

Toky Tower – Chuẩn bị hoàn thiện bàn giao căn hộ